Online Mağaza
 

Ürünlerimiz : Detect 1000 ( detect b ) (Detect 1000 ( detect b ))

Açıklama

AÇIKLAMA

Bu ürün, profesyonel kişiler tarafından her türlü testin yapılmasını mümkün kılmak için geliştirilmiştir. Formülü, büyük bir hassasiyet sağlayacak ideal bir çalışma çerçevesi içinde gerçekleştirilmiş, fakat aynı zamanda çok güçlü bir yüzey gerilimi gerektiren makro sızıntılara yönelik olarak da tasarlanmıştır. Akışkanlar, sıvılar veya gazlar, basınç altında olmadıkları zaman bile, içinde bulundukları cihazdan, özellikle bu cihaz çok az da olsa süreksizliğe sahip bir cihazsa sızma eğilimi gösterirler. Bir cihazın sızdırmazlığı, onun sıvının geçmesini engelleme kapasitesidir.
İki tür sızdırmazlık söz konusudur:
*  Hacimsel sızdırmazlık, cihazın sürekli yüzeyleriyle ilgilidir;
* Bir tertibatın veya bağlantının sızdırmazlığı : iki sürekli yüzey arasındaki birleşme yeriyle ilgilidir, geçişlerde veya dönmede statik sızdırmazlıklar ve dinamik sızdırmazlıklar olarak tanımlanır. Kuramsal olarak mükemmel sızdırmazlığın (özellikle gazlar sözkonusu olduğunda) elde edilmesinin, gazların moleküler niteliği nedeniyle imkansız olduğunu
bilmek gerekir. Mutlak sızdırmazlık gerçekçi olmayan bir ifadedir ve kullanılmaması gerekir. Yüksek sızdırmazlık dereceleri üç kategoride tanımlanabilir: kesin, göreceli,
kontrollü. Bu ürün, bütün gaz sızıntılarının ölçülmesine olanak verir ve hiçbir özel cihaz gerektirmeyen genel yöntemlerden yararlanır. Bu yöntem pulvarizasyonla kabarcık yaratma olarak adlandırılır.

KULLANIM ALANLARI

 

* Vidalama tertibatları

* Kaynak yeri , Bağlantılar

* Boru sistemi , Tanklar

* Manometreler , Kolektörler

* Isıtıcı , Klimalarİlgili Ürünler